Obwieszczenie o terminie drugiej licytacji prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (Km 3481/17) – 17-09-2021r.
3 sierpnia 2021

Obwieszczenie o terminie drugiej licytacji prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (Km 3481/17) – 17-09-2021r.