Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Kmp 14/20) – 26-11-2021r.
5 października 2021

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Kmp 14/20) – 26-11-2021r.