Obwieszczenie o pierwszej licytacji prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie (Km 1658/16 i inne) – 02-03-2021r.
15 grudnia 2021

Obwieszczenie o pierwszej licytacji prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie (Km 1658/16 i inne) – 02-03-2021r.