Kancelaria komornicza dysponuje elektronicznym dostępem

Kancelaria komornicza dysponuje elektronicznym dostępem do:

systemu ZUS-EKS, systemu CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), systemu OGNIVO, systemu elektronicznych ksiąg wieczystych (eKW).